Privacy policy

Privacy Policy voor Bezoekers van ondernemeninzuidafrika.com

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.ondernemeninzuidafrika.com (OIZA) bezoekt.

1. Beheer

De website www.ondernemeninzuidafrika.com is onder beheer van TransIP in opdracht van OAVM Organisation & Concultancy (OAVM). De contactgegevens zijn te vinden op https://www.transip.nl/ en http://www.oavm.eu.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.ondernemeninzuidafrika.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b TransIP zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a OIZA maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan OIZA de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij OIZA. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt onder artikel 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

OAVM is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Gegevens die door de klant verstrekt worden

OAVM kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van het macthverzoek.
1b Het sturen van één of meerdere mails waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van nieuws via een nieuwsbrief.

7. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan OIZA zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, alleen indien de klant zelf aangeeft een match te willen met een door hem/haar uitgekozen bedrijf. Er worden dan alleen contactgegevens gedeeld. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

8. Beveiliging

De gegevens die de klant aan OIZA verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. OIZA kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door OIZA voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Share this page:

Signup to our GlobalBizz newsletter

Don't miss out on business benefits and receive our free newsletter.

* indicates required